Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw van woningen, bedrijfsruimten, kantoren en in de utiliteitsbouw willen wij graag uw partner zijn. Bij nieuwbouw heeft u alle vrijheid om volgens uw wens en speciaal voor uw doel te bouwen.

Verbouw

Verbouwen heeft als doel een bestaand pand te verbeteren, soms zonder oude details verloren te laten gaan. Verbouwen door meer ruimte te creëren met een uitbouw, serre of dakkapel. Een meer logische indeling van de bestaande ruimte, betere toegankelijkheid of energiezuiniger te wonen. Wij denken hierin graag met u mee.

Renovatie

Bij panden met historische of andere bijzondere waarde moeten het oorspronkelijke karakter en uiterlijk bewaard blijven. Het pand verbeteren met de comforteisen van deze tijd. Dit vraagt ervaren vakmanschap en zorgvuldige afwegingen tijdens het hele restauratieproject.

‹ Toon alles onder één dak